NYÁRVÁRÓ AKCIÓ HÉTFŐIG - MINDEN TERMÉKRE!

Facebook nyereményjáték szabályzat

Általános nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

 1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója a www.babatappancs.hu (BabaTappancs Kft.) továbbiakban, mint szervező. A mindenkori játék lebonyolítását, a játékhoz kapcsolódó adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást a szervező végzi.
 2. A játék leírása: A Szervező adott időszakban meghirdeti a Babatappancs Facebook oldalán egy erre készített bejegyzés által a játékot. A játékosnak a bejegyzésben foglalt feladatot kell megoldani, csak így vehet részt a játékban. A játékosoknak a játékleírásban megjelölt időpontig kell a bejegyzésben meghatározott feltételeket teljesítenie.
 3. Játékosok: A Játékban bármely valós e-mail címmel és magyarországi lakhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy részt vehet, aki elmúlt 18 éves, céges e-mail cím megadása esetén pedig az email címben szereplő természetes személy, aki elmúlt 18 éves és nem tartozik a 4. pontban meghatározott kategóriába. Minden e-mail cím / személyes fiók csak egyszer regisztrálhat és vehet részt az egyes sorsolásokon. A sorsolásokon egy Játékos maximum egy valós profillal és válasszal vehet részt. A sorsolásból kizárható az a Játékos, aki egynél több profillal és válasszal regisztrál a Játékra. A Játékban való részvétellel a Játékosok a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadják.
 4. A Játékban nem vehetnek részt: A Szervező BabaTappancs Kft.
  1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 45-47. munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1) pont.
 5. Kiértesítés: A nyertest a Babatappancs Facebook oldalán értesítjük. Az értesítést követően a játékos/ok 5 napig jelentkezhetnek a nyereményért. Ha addig nem jelentkeznek újra sorsolás történik a résztvevők között.
 6. Nyeremények átruházása: A nyeremények másra át nem ruházhatók. A Nyertes saját felhasználói fiókján keresztül kell azt felhasználni a https://www.babatappancs.hu oldalon, vagy a bejegyzésben meghatározott módon.
 7. Adatvédelem: A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás nem a Facebook részére történik. A Játék során megadott személyes adatok kezelését a BabaTappancs Kft., mint adatkezelő végzi. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek önkéntes, kifejezett és személyes hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékban való részvétellel. A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem Ügynökség nem vizsgálja, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: Játékos vezetéknév, keresztnév, Facebook azonosító, Facebook profil link. A Játékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. Abban az esetben, ha a Játékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő jelen Játékban való részvétele automatikusan megszűnik.
 8. Általános rendelkezések: A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független a Facebook-tól, azt a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos a Facebook-kal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. A Nyereményjátékkal összefüggésben minden igény kizárólag a Szervezővel (illetve a Lebonyolítóval, valamint az Adatkezelővel) szemben érvényesíthető, a Facebook-ot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot- akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Babatappancs Facebook oldalon. Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan, a Játékkal kapcsolatos hozzászólást, amely a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Babatappancs termékekre, illetve az ilyen hozzászólást közzé tevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.) semmilyen felelősséget nem vállalnak. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező a Játék lebonyolításával nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.
 9. A játékban való részvételnek a bejegyzés és a Játék megosztása, Ismerős megjelölése nem feltétele. Azonban a résztvevő azt szabad akaratából megteheti, hogy a játékról többen értesülhessenek.


TUDTAD?

   Fő termékünket, a saját tervezésű láb- és kézszobor készítő szettjeinket már 2016 óta gyártjuk folyamatosan. A kezdetekben még BabaTappancs néven hoztuk forgalomba, de ahogy nőtt a viszonteladóink száma, úgy körvonalazódott egy új márkanév bevezetésére is az igény - így született meg az ÉnSzobrom brand. 

A BabaTappancs az évek alatt átalakult egy igazi on-line bababolttá és mára már gyakorlatilag mindent megtalálhatsz nálunk, amire egy szülőnek és gyermeknek szüksége lehet 0-8 éves korig. Velünk már az új családtag megszületése elött elkezdheted a babaszoba berendezését, hiszen bababútorokban sem szűkölködünk - mindenki megtalálja az igényeinek megfelelőt, legyen az rácsos babaágy, pelenkázó komód vagy akár a szülői ágy mellé helyezhető baböböl.

A ruhákat sem kell máshonnan beszerezned. Rugdalózó, body, napozók, gyermek pólók, kislány ruhák, szoknyák és egyéb ruházati kiegészítők szinte minden méretben és színvilágban - eredeti Disney és mesehősös mintákkal!

Végül, de nem utolsó sorban több tízezer játékból válogathatsz a család legapróbb tagja számára! Lego, Duplo és Playmobil szettek, kreatív - készségfejlesztő és társas játékok, plüss állatok, futóbiciklik és rollerek, kisautók és fiús játékok, babák és lányos játékok.

 

Rólunk írtátok: