Hírek

Együttműködésünk a XIII. kerületi Önkormányzattal
2021.02.01

 

 

Mit kell tudni erről a lehetőségről?

 

Minden XIII. kerületben született babát megajándékoz az Önkormányzat egy 7.000 Ft értékű utalvánnyal, amit az üzletünkben lehet felhasználni.

 

Fontos, hogy a kedvezményt kizárólag akkor lehet igénybe venni, ha a postai úton kapott eredeti határozatot és utalványt is elhozzátok magatokkal.

 

Várunk Titeket sok szeretettel!

 

A BabaTappancs csapata

 

A kérelem nyomtatvány >> INNEN<<< tölthető le!

Települési támogatás-Életkezdési támogatás

Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben kerületi lakóhellyel rendelkezik. A kérelem a gyermek 1 éves koráig nyújtható be.

 

Ügy megnevezése

 

Települési Támogatás a gyermek születése alkalmából

 

Rövidített ügy megnevezés

életkezdési támogatás

 

Összefoglaló mondat

 

A gyermek születése alkalmából az a szülő, aki a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben kerületi lakóhellyel rendelkezik és a gyermeke a kérelem benyújtásáig egy éves korát nem töltötte be.

 

Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre

 

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.

 

Mit kell tennie

 

Kérelmet kell benyújtani.

             

Kötelezettségmulasztás

 

Nincs

 

Határidők

 

ügyintézési határidő:

Sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül

Méltányossági eljárásban a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.

 

Benyújtandó dokumentumok

 

  • formanyomtatvány

Személyes megjelenés esetén:

  • érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 További szükséges dokumentumok:

Gyermek születési anyakönyvi kivonat másolata

Start-számla szerződés másolata

 

Fizetési kötelezettség

 

Nincs

 

Eljáró szerv

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében polgármester

 

Felettes szerv/jogorvoslat

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület

 

Egyéb információk

 

Eljárás hivatalból – szociális intézmények, nevelési- társadalmi szervezet kezdeményezésére – is indítható. A kérelem benyújtató szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

 

Támogatás összege:

pénzbeli: gyermekenként 30.000,-Ft.

 

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,elrendelheti környezettanulmány készítését,megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

 

Méltányossági jogkör gyakorlása a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság hatásköre.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat természetbeni települési támogatásként – a területi védőnőkön keresztül – a gyermek születését követő egy hónapon belül ún. babaköszöntő ajándékot ad át a kerületi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő részére.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) Önkormányzati rendelete

sommás eljárás: A hatóság sommás eljárásban a döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha

  1. a)  hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és
  2. b) nincs ellenérdekű ügyfél.

teljes eljárás: ha az eljárást megindító nyilatkozat (kérelem ) hiányos a kérelmet  teljes eljárásban intézi, hiánypótlásra szólít fel

lakcím: a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

életvitelszerű lakás: abban a lakóingatlanban, amely ténylegesen, életvitelszerűen a háztartása életének helyszínéül szolgál, ott, ahol a közüzemi szolgáltatásokat igénybe veszi és  ott, ahol a mindennapi életviteléhez szükséges tevékenységet folytatja, és ahonnan életét szervezi.

 

Élethelyzet

 

gyermek születése

 

 További részletek:

https://www.budapest13.hu/ugy/eletkezdesi-tamogatas/

A kérelem nyomtatvány >> INNEN<<< tölthető le!

 

 

 

 

 

 

Vissza